HIN­NASTO

Kiin­teis­tön­vä­li­tys­palkkiot

Asunnon myynnin kiinteistönvälityspalkkiot

Avaa ovesi -palvelu. Näytä kotisi -hoi­damme kaiken muun 

Asunto-osakkeet

2 500 €

Oma­ko­ti­ta­lo­kiin­teistöt

3 500 €

  • Asunto-osakkeet: edul­linen kiinteä väli­tys­palkkio 2 500 € sis. alv. 24 %
  • Kiin­teistöt: edul­linen kiinteä väli­tys­palkkio 3 500 € sis. alv. 24 %

Ei muita kuluja. Kiin­teis­tön­vä­li­tys­palkkiot sisäl­tävät myyn­ti­toi­mek­siannon kaikki kulut mm. asia­kir­ja­kulut, ammat­ti­ku­vauksen ja Mat­ter­portin mark­ki­noiden laa­duk­kaimman 3D vir­tu­aa­li­ku­vauksen näyttö 24/7 -asuntoesittelyn. 

Kattava näkyvyys: etuovi​.com, oikotie​.fi, tori​.fi, asun​toe​konomi​.fi ja sosi­aa­linen media.

Eri­kois­kohteet: toi­mi­tilat, tontit, metsä- ja maa­tilat, vapaa-ajan asunnot, maa­seu­tu­kohteet ja vau­rio­kohteet sopi­muksen mukaan kiin­teällä palk­kiolla työ­mää­rä­ar­vioon perustuen.

Perin­teinen kiin­teis­tön­vä­li­tys­palvelu -välittäjä esit­telee kotisi

Asunto-osakkeet

3,8 %

Oma­ko­ti­ta­lo­kiin­teistöt

3,8 %

  • Asunto-osakkeet 3,8 % velat­to­masta kaup­pa­hin­nasta sis.alv 24 %. Esim. velaton kaup­pa­hinta 150 000 € * 0,038 = väli­tys­palkkio 5 700 euroa.
  • Kiin­teistöt 3,8 % kaup­pa­hin­nasta sis.alv 24 %. Esim. kaup­pa­hinta 200 000 € * 0,038 = väli­tys­palkkio 7 600 euroa.

Ei muita kuluja. Kiin­teis­tön­vä­li­tys­palkkiot sisäl­tävät myyn­ti­toi­mek­siannon kaikki kulut mm. asia­kir­ja­kulut, ammat­ti­ku­vauksen ja Mat­ter­portin mark­ki­noiden laa­duk­kaimman 3D vir­tu­aa­li­ku­vauksen näyttö 24/7 -asuntoesittelyn.

Kattava näkyvyys: etuovi​.com, oikotie​.fi, tori​.fi, asun​toe​konomi​.fi ja sosi­aa­linen media.

Eri­kois­kohteet: toi­mi­tilat, tontit, metsä- ja maa­tilat, vapaa-ajan asunnot, maa­seu­tu­kohteet ja vau­rio­kohteet sopi­muksen mukaan kiin­teällä palk­kiolla työ­mää­rä­ar­vioon perustuen.

Vuo­kraus­vä­li­tys­palvelu

Vuo­kran­vä­litys

550 €

Vuo­kraus­vä­li­tyk­sestä perimme 550 € sis. alv 24 % ja mah­dol­liset asiakirjakulut.

Arvio­kirjat

Kir­jal­liset arviot

450 €

Arviointi myyntiä varten on ilmainen.

Kir­jal­liset arviot esi­mer­kiksi perun­kir­joi­tusta, osi­tusta tai vakuusarvoa varten 450 € sis. alv 24 %. Palk­kioon sisäl­tyvät kaikki kulut.

Kaup­pa­kir­jojen laadinta

Kaup­pa­kirja

500 €

Kaup­pa­kirjan laa­dinta sisältyy myyn­ti­toi­mek­sian­to­so­pi­muksen yhtey­dessä välityspalkkioon.

Jos olet löy­tänyt ostajan itse ja tar­vitset vain kaup­pa­kirjan, perimme kaup­pa­kirjan laa­din­nasta 500 € sis. alv. 24 %. Palk­kioon sisäl­tyvät kaikki kulut. Kiin­teis­tö­kau­passa tar­vitset vielä eril­lisen kaupanvahvistajan.

Kau­pan­vah­vistus

Kau­pan­vah­vistus

120 €

Kau­pan­vah­vistus 120 € + kilo­met­ri­korvaus 0,44 € / km.

Ota yhteyttä!