Avaa ovesi ™ osta­jalle ja näytä kotisi 

-Hoi­damme kaiken muun

-Säästät tuhansia euroja välityspalkkiossa

  • Miksi avaa ovesi -palvelu? 
  • Sinä tunnet asuntosi parhaiten. 
  • Avaa asuntosi ovi ja säästät välityspalkkiossa. 
  • Me hoi­damme kaiken muun. 

Väli­tämme ammattitaidolla.

Avaa ovesi -pal­velun™ edul­liset kiinteät välityspalkkiot:

Asunto-osakkeet

2500 €

sis.alv 24%

Oma­ko­ti­ta­lo­kiin­teistöt

3500 €

sis.alv 24%

Väli­tys­palkkiot sisäl­tävät kaikki kulut!

Avaa­malla asuntosi oven säästät tuhansia euroja välityspalkkiossa!

Avaa ovesi -pal­velun esi­merk­ki­palkkio kiinteä 2 500 € (sis. alv 24 %)

1/2019 asunto-osak­keiden kes­ki­mää­räinen väli­tys­palkkio Suo­messa on ollut 4.21 % (lähde: asun​to​jen​myynti​.fi)

Raken­ta­jille

Tar­joamme raken­ta­jille val­ta­kun­nal­li­sesti laa­dukkaan ja mark­ki­noiden kat­ta­vimman ennak­ko­mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aalin uudis­koh­teiden myyntiin.

Avaa ovesi -palvelu ™

IImainen hinta-arvio

Tar­joamme sinulle ilmaisen hinta-arvion asun­nostasi. Lähet­tä­mällä yhteys­tietosi saat hel­posti ja vai­vat­to­masti arvion asuntosi myyntihinnasta.

Näyttö 24/7 -asuntoesittely

Toteu­tamme kaikkiin myy­täviin asun­toi­himme perin­teisten laa­duk­kaiden sisä- ja ulko­kuvien lisäksi laa­dultaan maa­ilman kärkeä olevan Mat­ter­portin 3D-vir­tu­aa­li­ku­vauksen, joka mah­dol­listaa Näyttö 24/7- asuntoesittelyn ™.

Asuntovahti ikoni

Etsitkö asuntoa?

Aseta asun­to­vahti.