MYYDYT REFE­RENS­SIYHTIÖT

Asunto Oy Tuusulan Alamummo

Kaikki huo­neistot varattu ennak­ko­mark­ki­noin­ti­vai­heessa vuonna 2021.

As 1. 1h+k+s, 36,5 m²
As 2. 2h+k+s, 50.50 m²
As 3. 2h+k+s, 50,50 m²
As 4. 2h+k+s, 50.50 m²
As 5. 3h+k+s, 70 m²
As 6. 3h+k+s, 70 m²

As Oy Sei­näjoen Ruu­ti­mestari 2

Kaikki 13 asuntoa myyty raken­ta­misen aloi­tuk­sessa ennen kivi­jalan val­mis­tu­mista lop­pu­vuonna 2021.

A-talo

A1, 3h+k+s, 58 m²
A2, 3h+k+s, 58 m²
A3, 2h+k+s, 44,5 m²
A4, 2h+k+s, 44,5 m²
A5, 2h+k+s, 44,5 m²
A6, 2h+k+s, 44,5 m²

B-talo

B7, 4h+k+s, 86,5 m²
B8, 4h+k+s, 86,5 m²
B9, 4h+k+s, 86,5 m²
B10, 4h+k+s, 86,5 m²
B11, 4h+k+s, 86,5 m²
B12, 4h+k+s, 86,5 m²
B13, 3h+k+s, 59,5 m²

Asunto Oy Sei­näjoen Ruu­ti­mestari 1

Kaikki 14 asuntoa myyty raken­ta­misen aloi­tus­kuu­kautena huh­ti­kuussa 2021.

A-talo
A1, 3h+k+s, 101,5 m²
A2, 2h+k+s, 101,5 m²

B-talo
B3, 2h+k+s, 44,5 m²
B4, 2h+k+s, 44,5 m²
B5, 2h+k+s, 44,5 m²
B6, 2h+k+s, 44,5 m²
B7, 2h+k+s, 44,5 m²
B8, 2h+k+s, 44,5 m²
B9, 2h+k+s, 44,5 m²

B10, 2h+k+s, 44,5 m²
B11, 2h+k+s, 44,5 m²
B12, 2h+k+s, 44,5 m²
B13, 2h+k+s, 44,5 m²
B14, 2h+k+s, 44,5 m²

Luhtitalo
Rivitalo

As Oy Sei­näjoen Pehtoorinkulma

Kaikki huo­neistot myyty 3kk ennen kohteen val­mis­tu­mista vuonna 2021

A-Talo
A1, 3h+k+s, 63 m²
A2, 2h+k+s, 54 m²
A3, 2h+k+s, 54 m²
A4, 3h+k+s, 63 m²

B-Talo
B5, 3h+k+s, 70 m²
B6, 3h+k+s, 63 m²
B7, 3h+k+s, 70 m²
B8, 3h+k+s, 70 m²
B9, 3h+k+s, 63 m²
B10, 3h+k+s, 70 m²

Asunto Oy Sei­näjoen Ruu­ti­mestari 3

Kaikki huo­neistot myyty vuonna 2020 4kk ennen kohteen valmistumista.

A-talo
A1, 3h+k+s, 68 m²
A2, 2h+k+s, 55 m²
A3, 3h+k+s, 68 m²

B-talo
B4, 4h+k+s+2*kph, 86 m²
B5, 4h+k+s+2*kph, 86 m²
B6, 4h+k+s+2*kph, 86 m²
B7, 4h+k+s+2*kph, 86 m²
B8, 4h+k+s+2*kph, 86 m²

Asunto Oy Tuusulan Ylämummo

Kaikki huo­neistot varattu ennak­ko­mark­ki­noin­ti­vai­heessa vuonna 2020.

As 1. 2h+k+s, 53 m²
As 2. 2h+k+s, 53 m²
As 3. 3h+k+s, 70,5 m²
As 4. 2h+k+s, 45.5 m²
As 5. 3h+k+s, 70,50 m²

As Oy Sei­näjoen Helatie 11

3H+K+KHH+s 81 m² 
4H+K+KHH+s 113,5 m² 

Asunto Oy Sei­näjoen Auringonsilta

Asunto Oy Sei­näjoen Aurin­gon­silta sijaitsee Sei­näjoen vuoden 2016 asun­to­mes­sua­lu­eella Pruu­kin­ran­nassa. Luon­non­kaunis Kyr­kös­järvi elä­mys­reit­teineen ja uima­ran­toineen sijait­sevat aivan ääressä. Sei­näjoen ter­veys­keskus ja sai­raa­lanmäen pal­velut sijait­sevat n. 500 m päässä. Sei­näjoen kes­kustaan ajat autolla alle 10 minuu­tissa. Yhtiössä on 21 koko­luo­kaltaan 35-101,5 m²:n suu­ruista asuin­huo­neistoa ja 12 auto­ka­tos­paikkaa sekä 15 auto­pis­to­ke­paikkaa. Yhtiö sijaitsee ase­ma­kaava-aluella 2579 m²:n suu­rui­sella omistustontilla.