OTA YHTEYTTÄ

Matti Leskinen

Kiin­teis­tön­vä­litys

Matti Les­kinen

yrittäjä, ekonomi
lail­lis­tettu kiin­teis­tön­vä­littäjä LKV
jul­kinen kaupanvahvistaja

matti.​leskinen@​asuntoekonomi.​fi
puh. 040 8494 373

Jarkko Lähde

Asun­to­ku­vaukset

Jarkko Lähde

3D-Kuvaus­palvelu

puh. 045 891 4214

Ennak­ko­mark­ki­noin­ti­ma­te­riaali
Uudis­kohteet

Joni Panu

raken­nus­mestari

toimisto@​asuntoekonomi.​fi
puh. 0400 561 651

Toi­misto

Kati Haa­panen

tra­denomi ylempi AMK, LKV

toimisto@​asuntoekonomi.​fi

Verk­ko­las­ku­tus­tiedot

LKV Asun­toe­ko­no­mi­toi­misto Oy, 2767165-6

Verk­ko­las­kuo­soite: 003727671656
Ope­raattori: Maventa (003721291126)
Välit­tä­jä­tunnus pank­ki­ver­kosta lähe­tet­täessä: DABAFIHH*

*Käyt­täkää tätä välit­tä­jä­tun­nusta mikäli käy­tös­sänne ole­vasta verk­ko­las­ku­tus­oh­jel­masta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle.

Ota yhteyttä!