OTA YHTEYTTÄ

Matti Leskinen

Kiin­teis­tön­vä­litys

Matti Les­kinen

yrittäjä, ekonomi
lail­lis­tettu kiin­teis­tön­vä­littäjä LKV
jul­kinen kaupanvahvistaja

matti.​leskinen@​asuntoekonomi.​fi
puh. 040 8494 373

Jarkko Lähde

Vuo­kra­vä­litys

Jarkko Lähde

Asun­to­ku­vaukset 

toimisto@​asuntoekonomi.​fi
puh. 045 891 4214

Ennak­ko­mark­ki­noin­ti­ma­te­riaali
Uudis­kohteet

Joni Panu

raken­nus­mestari

toimisto@​asuntoekonomi.​fi
puh. 0400 561 651

Toi­misto

Kati Haa­panen

tra­denomi ylempi AMK, LKV

toimisto@​asuntoekonomi.​fi

Ota yhteyttä!